Viac informácií o firme nájdete na stránke Obchodného registra:

Obchodný register